Dlaczego PDF jest tak popularny?

PDF to popularny format przechowywania dokumentów elektronicznych. Został opracowany przez firmę Adobe Systems. Jego głównym celem była elektroniczna prezentacja wszystkich produktów poligraficznych. Po raz pierwszy został zaprezentowany publiczności w 1991 roku, a już w 1992 roku na wystawie Comdex Fall otrzymał tytuł „best of Comdex”.

Krótka historia PDF

pdf najlepszy format elektronicznego przechowywania danych krótki przewodnik, aby go wybrać

Klucz do popularności PDF: jego zalety

Od tego czasu format PDF bardzo się zmienił. W 1994, 1996, 1999 i 2001 zostały wydane nowe wersje, teraz jest wiele niuansów, które musisz wiedzieć, na przykład, jak konwertuj pdf na jpeg; w każdym wydaniu wprowadzono obsługę nowych funkcji, takich jak łącza zewnętrzne, źródła artykułów, kolory niezależne od maszyny, raster i nadruk, kolory ICC i inne. Jakie są więc zalety tego formatu.

Dość potężne narzędzie do przechowywania danych

zalety pdf w porównaniu z resztą programów do przechowywania danych

  • Niezależność platformy. Nie ma znaczenia, jakie komputery znajdują się w biurach partnera i jakie systemy operacyjne obsługują. Nie ma znaczenia, jakie oprogramowanie do odczytu plików PDF mają. W każdym razie będą mogli zobaczyć i, jeśli to konieczne, wydrukować dokumenty w dokładnie takiej formie, jakiej potrzebują. W przypadku korzystania z formatu dokumentu Word bardzo pożądane jest, aby obie strony wymiany korzystały z tej samej wersji oprogramowania. To główna zaleta formatu PDF. Dzięki temu dokumenty tego typu są o wiele bardziej praktyczne zarówno przy tworzeniu elektronicznego archiwum do użytku wewnętrznego firmy, jak i przy wymianie informacji z partnerami i oddziałami zdalnymi..
  • Drugą zaletą formatu PDF są darmowe programy, które umożliwiają przeglądanie zapisanych w nim plików. Każdy lub firma może bezpłatnie pobrać program Acrobat Reader z Internetu i używać go do pracy z dokumentami elektronicznymi. Jest to szczególnie przydatne, gdy wymagana jest jednokierunkowa wymiana informacji..
  • Trzecią zaletą formatu PDF przy przesyłaniu plików do partnerów biznesowych lub klientów jest bezpieczeństwo. Faktem jest, że dokumenty utworzone w programie Microsoft Word często stają się nośnikami różnych wirusów. Dodatkowo czasami konieczne jest zastosowanie wbudowanej ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do dokumentów elektronicznych. I pod tym względem format PDF ma pewną przewagę, ponieważ jego specyfikacja była badana przez wielu niezależnych programistów i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, którzy potwierdzili brak luk i celowo pozostawili Dziury”.
  • Format PDF ma jeszcze czwartą zaletę. Faktem jest, że jest standaryzowany przez ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) w zakresie archiwizacji dokumentów elektronicznych i wymiany informacji między firmami..

PDF – najbardziej kompatybilne i uniwersalne ze wszystkich narzędzi do elektronicznej archiwizacji dokumentów

dlaczego wolisz pdf od reszty programów do przechowywania danych elektronicznych?

Są to najbardziej podstawowe powody, ale oczywiście nie wszystkie powody, dla których PDF jest dziś tak popularny. I rzeczywiście jest to dobry praktyczny format.

Większość e-booków jest w formacie PDF.

eBook w formacie pdf pdf przewaga nad resztą narzędzi do przechowywania danych